Zarządzanie biznesem nie jest tak proste, jak czasem mogłoby się wydawać. Nieustanne szukanie nowych możliwości rozwoju, inwestowanie, regulowanie kosztów stałych i zmiennych, zarządzanie funduszami tak, aby zachować płynność finansowa. To wszystko spędza sen z powiek niejedynemu przedsiębiorcy. Dlatego szczególnie w dzisiejszych czasach, fundusze własne firmy mogą być niewystarczające. Na szczęście na rynku usług finansowych pojawia się coraz więcej rozwiązań i możliwości dla właścicieli, nawet małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyt, leasing i faktoring to najpopularniejsze formy finansowania, z jakich korzystają przedsiębiorcy.

Jak jednak wiadomo, aby uzyskać kredyt trzeba móc się pochwalić szeregiem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych przez bank. Nie każda firma ma odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową. Dodatkowo trzeba zapewnić wkład własny do kredytu i przedstawić, na co dokładnie takie finansowanie miałoby zostać udzielone np. na długoterminowe finansowanie lub zakup maszyn. Nawet jeśli ktoś spełnia warunki, jakie stawia bank, sam proces uzyskiwania kredytu jest długi i przepełniony formalnościami. Dlatego w tym artykule zajmiemy się omówieniem i porównaniem dwóch pozostałych usług finansowania: faktoringiem odwrotnym (zwanym też zakupowym) oraz leasingiem.

Czym jest leasing?

Leasing to nic innego jak forma finansowania, gdzie inwestor dostaje dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Umowa taka polega na tym, że leasingodawca w zamian za regularne płatności, daje leasingobiorcy prawo do korzystania przedmiotu leasingu. Takim przedmiotem mogą być zarówno rzeczy nowe, jak i używane, przykładowo wszelakiego rodzaju specjalistyczne sprzęty, komputery, czy samochody. Po upłynięciu określonego czasu umowy często zdarza się, że za niewielką kwotę leasingobiorca może odkupić przedmiot na własność. Jakie są rodzaje leasingu?
Leasing finansowy inaczej zwany kapitałowym to rodzaj leasingu, który jest znacznie rzadziej wybierany przez przedsiębiorców. Rata miesięczna, którą opłaca przedsiębiorca, dzieli się na dwie części- kapitałową i odsetkową. W tym przypadku to leasingobiorca odpowiedzialny jest za amortyzację środków twardych, jednak zobowiązuję się on jednocześnie do całkowitego zapłacenia podatku VAT wraz z pierwszą ratą. Jedną z bardziej wyróżniających się cech leasingu finansowego jest fakt, że nie występuje tutaj, charakterystyczny już wykup. Po opłaceniu ostatniej raty umowa się kończy i przedmiot staje się własnością leasingobiorcy.
Drugą o wiele częściej wybieraną opcją jest leasing operacyjny. W tym przypadku amortyzacja leży po stronie leasingodawcy, a podatek VAT doliczany jest do rat finansowania. Brak naliczania pełnego VAT pomaga zachować płynność finansowa, nie narusza środków własnych i daje możliwość wybory w kwestii wykupu. Po zapłaceniu ostatniej raty przedsiębiorca ma możliwość dokonania wykupu. Cena zależna będzie między innymi od opłaty początkowej. W przypadku wyboru tego rodzaju finansowania obowiązuje określony minimalny czas trwania umowy i zgodnie z przepisami wynosi 40% okresu amortyzacji.

Czym jest faktoring ?

Faktoring będzie miał trochę inne zastosowanie niż kredyt czy leasing, zamiast pozyskiwać środki trwałe będzie skupiać się na utrzymaniu płynności finansowej i zapobieganiu zatorom płatniczym.

Faktoring to narzędzie pozwalające na zarządzanie bieżącymi należnościami poprzez finansowanie faktur. Dzięki tej formie krótkoterminowego finansowania przedsiębiorcy mogą w każdej chwili sfinansować swoje zobowiązania.
Jest to usługa finansowa, w której firma faktoringowa wykupuję aktualne wierzytelności od przedsiębiorcy, które wystawił swoim kontrahentom.

Zobacz jak to działa 


Więcej o faktoringu znajdziesz na stronie www.mikrofaktoringwec.eu.

Jednak tak jak leasing, faktoring ma swoje odmiany. Jedną z nich jest faktoring zakupowy, zwany także odwrotnym. Taka forma finansowania umożliwia dokonania zakupów przedsiębiorstwa bez angażowania środków własnych.

Faktoring odwrotny jest innowacyjnym i skutecznym rozwiązaniem wielu finansowych problemów firm z sektora MŚP. Dzięki elastyczności, jaką ona zapewnia, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z takich usług. Faktoring odwrotny tak naprawdę może kryć w sobie więcej niż jedną usługę. Można tutaj skorzystać z odroczenia terminu płatności o 30 dni, gdzie faktor nabywa wybrane przez ciebie należności i opłaca za Ciebie fakturę. Inną możliwością jest dokonanie zakupów na raty, gdzie sam masz możliwość ustalenia ilości rat. Więcej  informacji o faktoringu odwrotnym dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie www.zakupynaratywec.pl

Faktoring, leasing a może oba?

Leasing operacyjny i faktoring odwrotny powinny Cię zainteresować, jeśli chcesz zainwestować w tzw. środki trwałe, jednocześnie nie inwestując całego kapitału firmy. Warto jednak zwrócić uwagę, że (w przeciwieństwie do faktoringu odwrotnego ) nabywane przez nas akta stają się własnością firmy dopiero w momencie spłaty ostatniej raty i wykupu.
Faktoring natomiast może być dodatkowym środkiem wspomagającym płynność finansową firmy. Finansowanie faktur może być rozwiązaniem na problemy z opłacaniem bieżących wydatków, jednak zaleca się stosowanie tej usług nie tylko w momencie, kiedy przedsiębiorstwo ma kłopoty, ale także do jego rozwoju. Jest dla każdego, dostępny nawet dla najmniejszych firm, z krótkim stażem na rynku. Jego głową zaletą jest szybkość, zminimalizowanie formalności, dostępność i bezpieczność.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.